EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

XDR TB / Extensively Drug Resistant Tuberculosis 
լայնորեն դեղորայքակայուն տուբերկուլոզ 

At the international level, no universally accepted definition of xenophobia exists, though it can be described as attitudes, prejudices and behaviour that reject, exclude and often vilify persons, based on the perception that they are outsiders or foreigners to the community, society or national identity. There is a close link between racism and xenophobia, two terms that are hard to differentiate from each other.

Միջազգային մակարդակում գոյություն չունի «այլատյացություն» տերմինի համընդհանուր ճանաչում գտած սահմանում, սակայն այն կարող է նկարագրվել որպես վերաբերմունքի դրսևորում, նախապաշարմունք և վարքագիծ, որոնց միջոցով մերժվում, բացառվում և հաճախ վատաբանվում են անձինք՝ ելնելով այն համոզմունքից, որ նրանք կողմնակի մարդիկ են կամ օտարներ՝ համայնքի, հասարակության համար և ազգային ինքնության տեսանկյունից: Սերտ կապ գոյություն ունի ռասիզմի ու այլատյացության միջև, և դժվար է տարբերակել այդ երկու տերմինը։