EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea 
Ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ծովով ապրանքների միջազգային փոխադրման պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
Ապրանքների միջազգային առքուվաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա 

United Nations Convention on the Law of the Sea 
Ծովային իրավունքի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա 

United Nations Disarmament Fellowship, Training and Advisory Services Programme 
Զինաթափման հարցերով վերապատրաստման և կարողությունների զարգացման ՄԱԿ-ի ծրագիր 

United Nations Disarmament Information Programme 
ՄԱԿ-ի Զինաթափման հարցերով տեղեկատվական ծրագիր 

United Nations Forum on Forests 
Անտառների հարցերով ՄԱԿ-ի համաժողով 

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) 
Միավորված ազգերի կազմակերպության ուղենիշները անչափահասների հանցավորությունը կանխելու վերաբերյալ (Ռիադյան ուղենիշներ) 

United Nations Model Rules for the Conciliation of Disputes between States 
Պետությունների միջև վեճերի համաձայնեցված կարգավորման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի տիպային կանոններ 

United Nations Observer Group in Central America 
Կենտրոնական Ամերիկայում ՄԱԿ-ի դիտորդական խումբ 

United Nations Office for Outer Space Affairs 
ՄԱԿ-ի Տիեզերական տարածության հարցերի գրասենյակ 

United Nations Operation in Mozambique 
Մոզամբիկում ՄԱԿ-ի գործողություն 

United Nations Register of Conventional Arms 
Սովորական սպառազինությունների ՄԱԿ-ի ռեգիստր 

United Nations Register on Objects Launched into Outer Space 
Տիեզերական տարածք ուղարկված օբյեկտների ՄԱԿ-ի ռեգիստր 

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 
Ազատազրկված անչափահաս անձանց պաշտպանության ՄԱԿ-ի կանոններ 

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
Ատոմային ճառագայթման ազդեցության հարցերով ՄԱԿ-ի հանձնաժողով 

United Nations Special Committee against Apartheid 
Ապարտեիդի դեմ ՄԱԿ-ի հատուկ կոմիտե 

United Nations special Committee on Palestine 
Պաղեստինի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնաժողով 

United Nations Stabilization Mission in Haiti 
Հայիթիում իրավիճակի կայունացման ՄԱԿ-ի առաքելություն 

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) 
Ազատությունից զրկելու հետ չկապված միջոցների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի նվազագույն ստանդարտ կանոններ (Տոկիոյի կանոններ) 

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") 
Անչափահասների գործերով արդարադատության իրականացման ՄԱԿ-ի նվազագույն ստանդարտ կանոններ (Պեկինյան կանոններ)